Als je niet wilt vergeten, vergeet dan niet om te oefenen

Anonim

Als je niet wilt vergeten, vergeet dan niet om te oefenen

Gezondheid & Welzijn

Ben Coxworth

25 november, 2017

Hoofdwetenschapper Jennifer Heisz (midden) met enkele van de proefpersonen (Credit: McMaster University)

Alsof je het echt nodig hebt, hier is nog een reden om meer beweging te krijgen: het verbetert je geheugen. Dat is de bevinding van een recent onderzoek uitgevoerd door wetenschappers van de McMaster University in Canada. En hoewel het onderzoek betrekking heeft op gezonde jonge volwassenen, kan dit grote gevolgen hebben voor ouderen.

In het onderzoek werden 95 proefpersonen gedurende zes weken in drie groepen verdeeld.

Gedurende die tijd onderging één groep intensieve dagelijkse lichaamstraining, één groep deed zowel lichaamsbeweging als cognitieve training, en één groep deed geen van beiden. Toen ze achteraf werden getest, vertoonden leden van de eerste twee groepen betere prestaties bij een geheugentaak, terwijl leden van de derde groep dat niet deden.

Verder was het opvallend dat proefpersonen die de grootste winst in fysieke fitheid hadden, ook de grootste toename in hersenafgeleide neurotrofe factor (BDNF) hadden, een eiwit dat de groei, functie en overleving van hersencellen ondersteunt.

Onder leiding van assistent-professor Jennifer Heisz begint het onderzoeksteam nu te bezien hoe oefenen het geheugen beïnvloedt bij oudere proefpersonen. Hoewel de resultaten nog meer uitgesproken kunnen zijn, vanwege het geheugenverlies dat optreedt bij ouderdom, is het ook mogelijk dat het geheugenverhogende effect van training wordt gedempt door de verminderde beschikbaarheid van BDNF, die ook afneemt met de leeftijd.

Bron: McMaster University

Hoofdwetenschapper Jennifer Heisz (midden) met enkele van de proefpersonen (Credit: McMaster University)